PIOTR DERLUKIEWICZ

LISTA 12OKRĘG 2 POZYCJA 2

Urodziłem się i wychowałem w Elblągu, jestem absolwentem II LO i filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Mam 55 lat. Byłem polonistą w elbląskich szkołach (SP 25, SP 12, II LO i III LO), a gdy przyszła wolna Polska, zostałem dziennikarzem i redaktorem – przez wiele lat „Gazety Wyborczej”, potem elbląskiego „portEL-u”. Od 30 lat jestem zaangażowany w sprawy naszego miasta, napisałem setki artykułów na temat gospodarki, polityki, kultury i oświaty Elbląga, od 1990 r. uczestniczyłem i relacjonowałem większość posiedzeń elbląskiej Rady Miejskiej. W obecnej kadencji miałem zaszczyt pełnić obowiązki radnego.

Rodzina

Moja żona Marlena jest polonistką, autorką popularnych podręczników „Słowa na start”, pracuje w W-MODN w Elblągu. Mam córkę Martę (w CSE „Światowid” tworzy i realizuje projekty edukacyjne i kulturalne) i syna Marcina, który mieszka w Warszawie i pracuje w Agorze SA.

Okręg nr 2

W mijającej kadencji udało się zrealizować wiele przedsięwzięć poprawiających komfort życia elblążan, np. wiadukt na Zatorze, a w okręgu nr 2 m.in. chodniki i drogi rowerowe. W nadchodzącej kadencji jednym z ważniejszych wyzwań jest budowa zbiornika retencyjnego na Kumieli, który skutecznie ochroni nasze miasto przed powodzią, a jednocześnie stanie się miejscem rekreacji. Ważnym zadaniem jest również budowa żłobków oraz centrów dziennej opieki dla niesamodzielnych osób dorosłych.

Jaki  Prezydent?

Samodzielny, z doświadczeniem w pracy samorządowej, w zarządzaniu i z sukcesami w tej dziedzinie to najlepsze rozwiązanie dla Elbląga. Prezydent, który po wybraniu go na to stanowisko będzie potrafił wznieść się ponad swoje partyjne uwarunkowania, który po wyborach nie będzie zakładnikiem otoczenia, które wyniosło go do władzy. Dlatego moim kandydatem jest Witold Wróblewski.

Jaka Rada?

Elbląg potrzebuje szerokiej koalicji, ale nie bezwolnej, w której wszyscy zgadzają się z Prezydentem, nie ortodoksyjnie partyjnej, w której przynależność partyjna przegrywa czasami ze zdrowym rozsądkiem, logiką i interesem mieszkańców tego miasta. To ma być zespół funkcjonujący na zasadach partnerstwa, gdzie każdy głos jest ważny, gdzie ekipa rządząca jest wspierana, ale i kontrolowana. Potrzebujemy radnych mądrych i pracowitych.

Proszę o Państwa głos 21 października. 
Piotr Derlukiewicz